Različica 1.0 – April 24, 2004

Lastne sposobnosti

Stremel bom k samospoznanju in odkritemu prepoznavanju svojih sposobnosti.

Stremel bom k tehnični dovršenosti svojih rešitev z vzdrževanjem in širjenjem svojega znanja in veščin. Zavedam se, da lahko na spletu najdem brezplačne in cenovno ugodne ponudbe vsebin in da nezanimanje mojega delodajalca za te vsebine ni izgovor za zanemarjanje nadgradnje lastnega znanja.

V vsaki priložnosti bom izkazal svoje izkušnje in sposobnosti ter k temu spodbujal tudi druge.

Vedno bom iskal pomoč ali nasvet, ko se bom srečal z nalogo, ki presega moje sposobnosti in izkušnje. Učil se bom iz svojih napak. Hkrati bom osvojeno znanje delil z drugimi.

Stremel bom k posredovanju svojega znanja drugim.

Širil bom najboljše prakse industrije in ponudil svoje znanje drugim ter skrbel, da me bodo drugi dojemali za iskrenega in zaupanja vrednega.

Svojih zasebnih interesov ne bom uresničeval na račun uporabnikov, sodelavcev oziroma delodajalca.

Svoje moči ne bom zlorabljal. Znanje, izkušnje, uporabniške pravice in dovoljenja bom uporablja samo za zadostitev zahtev svojega delodajalca.

Izogibal se bom situacijam in dejanjem, s katerimi bom v konfliktu interesov ali navideznem konfliktu interestov. Če se bo to vseeno zgodilo, bom o tem obvestil svojega delodajalca in poslovne partnerje.

Ne bom kradel inventarja, časa oziroma drugih virov.

Zavrnil bom podkupnine in poskuse podkupovanja prijavil oblastem.

Prijavljal bom svoja ilegalna dejanja in ilegalna dejanja svojih sodelavcev brez premišljanja o morebitni kazni. Ne bom kazal strpnosti do laži, kraje oziroma do goljufije kot orodje za uspeh v informacijski družbi.

Svoje delo bom opravljal na način, ki bo zagotavljal dojemanje informacijske družbe kot zaupanja vredne in profesionalne.

Odnos do sodelavcev in uporabnikov

Sodelavcev in njihovega ugleda ne bom oškodoval z lažmi.

Svojega položaja in dostopa do informacij ne bom zlorabljal za doseganje zasebnih interesov skozi industrijsko vohunjenje.

Razumem razliko med osebnim prepričanjem in dejstvom. Analiz in mnenj ne bom predstavljal kot dejstva.

Spoštoval bom najboljše prakse industrije za oblikovanje, lansiranje in utrjevanje ter testiranje strojne in programske opreme.

Zavezujem se k poročanju vsake sistemske ranljivosti, ki bi lahko povzročila resno škodo.

Spoštujem intelektualno lastnino, pri svojem delu pa bom zvesto navajal avtorstvo posameznih elementov. Nikoli ne bom kradel avtorski del, poslovnih skrivnosti in patentov.
Natančno bom popisal svoje korake in morebitne spremembe v programski kodi in drugi opremi. S tem bom zagotovil obveščenost vseh, ki bodo z isto opremo upravljali za mano.

Odnos do podatkov

Spoštoval bom zasebnost in zaupnost informacij.

Spoštoval bom zasebnost drugih. Informacij, ki potujejo po mreži, ne bom pregledoval in analiziral, razen če je to določeno z delovnimi nalogami, pravili organizacije, dovoljenjem oddelka za človeške vire oziroma z dovoljenjem lastnika informacij.  

Ranljivosti sistema oziroma omrežja bom preverjal samo z dovoljenjem lastnika sistema oziroma omrežja.

Spoštoval bom pravico do zaupnosti svojih delodajalcev, strank in uporabnikov v skladu z veljavno zakonodajo. Spoštoval bom posameznikovo dostojanstvo.

Branil in spoštoval bom enakost, pravičnost in medsebojno spoštovanje.

Zavračal bom vsakršno diskriminacijo spolne, rasne, narodnostne, verske oziroma katerekoli druge raznolikosti.

Prirejeno in prevedeno po SANS IT Code of Ethics