Projekt Eticen.it je nastal kot odziv na vedno večji problem etičnega delovanja razvijalcev informacijske tehnologije. Koda je že zdavnej postala družbena kategorija, ki ne vpliva samo na delovanje programske in strojne opreme, temveč ima tudi dolgoročne družbene posledice.

S projektom nagovarjamo tako uporabnike tehnologije kot njihove razvijalce in jim na srce polagamo etična načela, s katerimi bomo zavarovali uporabnike, zavezali razvijalce in skozi multidisciplinarno delovanje po svojih najboljših močeh poskrbeli za čimbolj varno okolje skozi premislek o družbeni odgovornosti, vplivanju tehnoloških rešitev na širšo družbeno realnost in delovanje v smeri etičnega razvoja informacijskih tehnologij.

Projekt bo skozi organizacijo dogodkov, pripravo prispevkov in opozarjanjem na svetovne dobre in slabe prakse skušal vplivati na slovenske uporabnike in razvijalce informacijskih tehnologij ter s proaktivnim pristopom skušal izboljšati trenutno stanje.